Hvordan løser man en Floke?

Det er ikke det store, eksistensielle spørsmålet vi har tenkt å besvare, for det er vi vel hverken skikket til eller har særlig lyst til. Men det vi derimot har lyst til er å fortelle litt om arenaen der 448C-prosjektet så dagens lys.

Sammen med en rekke andre aktører fra det private næringslivet, det offentlige og organisasjoner var vi med på et prosjekt som heter Floke. Konseptet gjennomføres av et selskap som heter Æra, og går i korte trekk ut på at man finner et samfunnsproblem eller en utfordring, samler aktører som jobber med og/eller har ekspertise innenfor området, og prøver å løse floken. Engangsfloken eller plastfloken var det fjerde prosjektet i rekken, og siden har det også kommet flere til.


Gjennom åtte hele dager med workshops spredd utover et helt år ble en helt ny verden åpnet for oss. For det er så mange kunnskapsrike mennesker som besitter så mye informasjon som alle burde visst. Hvor mange ganger har man ikke sett eller hørt om de som «aldri skal bruke plast mer, og nå bare bruker glassflasker», eller hørt noen si at de «alltid kjøper papirpose istedenfor plastpose når de handler i butikken». Det gjøres for miljøet, fordi plast er blitt et skjellsord.

Men det viktigste vi lærte under Engangsfloken er at plast er et fantastisk produkt, som kan brukes til alt. Men at vi må bruke det riktig, i passelige mengder og helst flere ganger. Da ideene som hadde kommet ut av prosjektet skulle presenteres var det ikke tilfeldig at det var under fellesbetegnelsen Plastvett.

For det er ikke nødvendigvis bedre å bruke alternative materialer, og det er ikke all plast som er dårlig plast. Men om man bruker hodet og søker ny kunnskap, da er man best skikket til å gjøre miljøbevisste valg. Da viser man plastvett. Den mentaliteten har vi tatt med oss inn i 448C-konseptet. Vi har ikke hardnakket bestemt at vi skal slutte helt med plast, men vi har bestemt oss for å finne ut hvordan vi kan gi tomme snusbokser en verdi, og via tilegnet kunnskap fra flinke mennesker der ute håper vi å finne den løsningen som er best mulig for miljøet.

Les mer om floke-konseptet her.

0
Feed